De wereld van transport & logistiek verandert

In de wereld van transport en logistiek speelt innovatie een belangrijke rol. Technologie is deze topsector ingrijpend aan het veranderen. Er komen steeds meer nieuwe spelers die op een andere manier werken. En dat zijn dan niet alleen nieuwkomers, ook leveranciers en klanten kruipen in de rol van concurrent. Verschillende onderzoeken, van onder andere PricewaterhouseCoopers en ING, voorspellen grote veranderingen in de transport- en logistiekbranche (T&L). De vier grootste veroorzakers hiervan zijn: nieuwe technologieën, nieuwkomers in de markt, veranderende verwachtingen van klanten en andere businessmodellen. T&L-bedrijven geen voorloper met nieuwe technologie Op dit moment is in bijna alle branches, ook de transport en logistiek, nieuwe digitale technologie één van de aanjagers van de veranderingen. Het gaat dan zowel om operationele als strategische toepassingen. Bij het eerste kunnen we denken aan het gebruik van robots in distributiecentra, drones bij bezorging en de toepassing van gedigitaliseerde bedrijfsprocessen in de cloud. Bij het tweede gaat het bijvoorbeeld om de inzet van data-analyse bij het nemen van strategische beslissingen. Van oudsher is de sector transport en logistiek geen voorloper met nieuwe technologie. Echter, veel klanten van bedrijven in deze sector zijn dat wel. Daardoor ontstaat er een probleem. Denk bijvoorbeeld aan retail. Klanten bestellen online een product en het enige dat zij willen is dat het product zo snel mogelijk op een door hen gekozen plek en tijdstip wordt bezorgd. Hoe dat precies wordt bewerkstelligd, doet er voor hen niet toe. De T&L-sector moet aan die wensen kunnen voldoen. Bij veel bedrijven in de T&L-sector is men zich wel bewust van de digitale impact. Maar vaak is er nog geen concrete invulling gegeven voor toepassing in het bedrijf. Er heerst in de T&L-sector ook nog niet echt een digitale cultuur binnen organisaties, terwijl dat wel nodig is om de ontwikkelingen te kunnen bijbenen. Veranderende klantverwachtingen en nieuwe spelers Veranderende klantverwachtingen zorgen voor disruptie. Zowel zakelijke klanten als consumenten eisen een steeds meer gepersonaliseerde dienstverlening. Terwijl T&L-spelers gewend zijn om op grote schaal te werken, maar dus niet gepersonaliseerd. Dat is niet goed genoeg meer. Nieuwe spelers zie je dan ook beter inspelen op deze veranderende verwachtingen. Veel van deze nieuwe spelers nemen slechts een deel van de logistieke keten op zich. Ze hebben niet de capaciteit in huis om de gehele keten op zich te nemen of willen die capaciteit helemaal niet hebben. Daarbij zien we veel spelers die een platform bieden waarop vraag en aanbod bij elkaar komen; de Ubers van deze wereld. Zij vervullen als het ware een regisseursrol in de logistieke keten. Bij klanten die ineens als concurrent optreden denken we aan retailers die zelf voor de logistiek gaan zorgen. Op het moment dat ze die diensten niet alleen aan zichzelf maar ook nog eens aan derden gaan aanbieden, worden ze echt concurrerend. Andere businessmodellen Een andere ingrijpende disruptor is de verandering van businessmodellen. Samenwerken en delen worden de nieuwe standaard. Delen biedt bijvoorbeeld een oplossing voor overcapaciteit. Nu vliegen er vaak deels lege vrachtvliegtuigen tussen de grote economische centra. Delen zorgt natuurlijk ook voor verkleining van de ecologische voetafdruk die ondernemingen achterlaten. Maar delen betekent ook dat er werk aan de winkel is: alles moet gestandaardiseerd worden. Van afmetingen van pakketten tot aan IT-systemen. Kansen Hoewel disruptie ontwrichtend kan werken is het niet per se bedreigend. Naast risico’s zijn er ook kansen. Maar dan moeten bedrijven wel tijdig op de veranderingen in de markt anticiperen. In andere sectoren zien we dat ondernemingen steeds meer op een niet-traditionele manier over hun bedrijfsvoering zijn gaan denken, en ook daadwerkelijk actie ondernemen. Bedrijven rationaliseren hun bedrijfsprocessen en digitaliseren deze voor grotere effectiviteit en efficiency. Er worden nieuwe software applicaties toegevoegd om samenwerking tussen medewerkers onderling en tussen klanten en medewerkers te verbeteren. In de transport & logistiek sector zien we nieuwe online vormen van procurement, supply chain management en e-logistiek en meer en beter gebruik van data om de papierberg te digitaliseren. De aangehaalde rapporten in dit artikel zijn van PricewaterhouseCoopers en van ING. Als u deze wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail en wij sturen ze u gratis toe. Wilt u van gedachten wisselen over de mogelijkheden van digitalisering van bedrijfsprocessen voor uw bedrijf neem dan nu contact met Digital Innovation op.

BE IN THE KNOW. GET AUTOM8.

AUTOM8 is our e-zine bringing you the latest insights and use cases in the fields of human-centered automation, cognitive computing, AI, and other game-changing technologies. 

ABOUT US

We're a strategic, global software consultancy enabling information technology to bring our clients' business performance to higher ground.  Our focus is on creating operational flow, human-centric experiences, and platform-based interactions, that are underpinned by scalable, interoperable, and secure IT. Get to know our team, check out our current career opportunities, or send us your resume. Read our manifesto.

GET IN TOUCH

THE NETHERLANDS

Van Nelleweg 1

3044 BC

Rotterdam

Tel: +31 (0) 85 0609 595

BELGIUM

Van Hemelrijcklei 119

2930

Brasschaat

Tel: +32 (0) 3 292 59 44

 

GERMANY

Bamberger Str. 9b, 63743

Aschaffenburg

Tel: + 49 (0) 6021 62 507 0


Email Us

hello@diblue.online

DI%20Blue_edited.png